FLAŞ HABER:
Ana Sayfa SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 17 Haziran 2021 436 Görüntüleme

TARSADER; “2. Olağan Genel Kurulumuza 22 Haziran 2021 Salı Günü Saat: 11:00’de Atatürkçü Düşünce Derneğine DAVETLİSİNİZ”. Tarsader’in Kuruluş Amacı ve İlkeleri Yazıda

TARSUS KENT KÜLTÜR SANAT TANITIM DERNEĞİ “TARSADER”’İN 2. OLAĞAN GENEL KURULU 22 HAZİRAN 2021 SALI GÜNÜ YAPILACAK

TARSADER; “2. Olağan Genel Kurulumuza 22 Haziran 2021 Salı Günü Saat: 11:00’de Atatürkçü Düşünce Derneğine DAVETLİSİNİZ”. Tarsader’in Kuruluş Amacı ve İlkeleri Yazıda;

       TARSADER in 2. Olağan Genel Kurulu tüzüğümüz gereği Mayıs ayı içinde yapılması gerekiyordu. Sivil Toplum Örgütlerinin genel kurullarını yapmaları pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından ertelendi.

  1. Olağan Genel Kurulumuzu 22 Haziran Salı Günü saat 11.00’ de Atatürkçü Düşünce Derneği salonunda yapacağız. Değerli üyelerimizi ve dostlarımızı bekliyoruz.

 

       TARSADER’in Kurulma AMACI

       Tarsader; “ Tarsus kenti ve yöresinin tarihi, arkeolojisi, düşünsel ve maddesel kültürü, folkloru, yaşayış şekli, doğal, mimari ve sanatsal değerlerinin ortaya çıkarılması, incelenmesi, korunması, bilinirliğinin artırılması, sosyal ve ekonomik alanlarda işlevlendirilerek yaşatılması ile kent kimliğinin ve belleğinin güçlendirilmesini sağlamak; böylelikle Tarsus’u geleceğe kentlilik bilinci ve aidiyet duygusu gelişmiş, kent hayatını diyalog ve katılımcılık zemininde paylaşan, geçmişten gelen zenginlik ve birikimle güçlü bağlar kurarak üretkenlik ve sosyal dayanışma içinde bir iyi bir hayat süren insanların yaşadığı örnek bir şehir haline getirmek” amacını taşır.

 

       EN ÖNEMLİ İLGİ ALANLARIMIZ

1- En önemli ilgi alanımız ; “Bugün Tarsus’ ta yaşayan yetişkinler ve gençlere Tarsus’u tanıtarak, kadim kent Tarsus’un zengin doğal ve kültürel birikimi ve değeri hakkında farkındalık yaratmak. Kent kimliğinin ve belleğinin güçlendirilmesi, aidiyet duygusunun ve kent bilincinin geliştirilmesi” görevidir.

2- Tarihi bir Kent Kültür Sanat Tanıtım Derneği kent arkeolojisi ile de ilgilenmek zorundadır. Tüzüğümüzün yönetimimize verdiği görev gereği; Tarsus un özellikle gençlerine ve yetişkinlerine Tarsus Tarihi, arkeolojisi, geçmiş uygarlık dönemleri, bugüne kalan tarihi eser ve anıtları hakkında bilgilendirme, bilinç aşılama ve koruma çalışmalarına önem vereceğiz. İmar çalışmaları sırasında yapılan kazılarda çıkan tarihi değerlerimizin tahrip edilmesi ve inşaatın engellenmemesi için yok edilmesine engel olmaya, bu gibi durumlarda derhal Müze Müdürlüğümüzü harekete geçirmeye çalışacağız.

3- Zamanımızda, bir kentin cazibesini artırmak için müzeleşme çalışmaları önem taşımaktadır. Tarsus’ta müzeleşme hareketini destekleyeceğiz. Kentimiz de çeşitli dallarda, örnek olarak Atatürk ve Kuvay-ı Milliye Müzesi, Etnoğrafya Müzesi, İğne Oyası Müzesi, Tarsus Yemek Kültürü Müzesi, Ressam Mehmet Bal Afiş ve Sinema Müzesi, Modern Mozaik ve Hikmet Öz Müzesi, Hat Sanatı ve Etem Çalışkan Müzesi gibi müzeler kurulmalıdır. Bu müzelerin kurulmasını girişimlerini takip edeceğiz.

 

       TARSADER ÇALIŞMA İLKELERİ

1- Yerel değerleri yaşatır ve evrensel platformlara taşır.

2- Her türlü ayrımcılığa karşıdır, kültürel önyargılar gütmez.

3- Toplumsal cinsiyetle ilgili ayrımcılığa izin vermez, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmaz.

4- Farklı görüşlerin ifade edilmesini ve karar süreçlerinde katılımcılığı önemser.

5- Partisel siyaset yapmaz.

6- Tarsus’ta yaşayan halkın iyi yaşam, yurttaşlık ve demokratik katılım haklarını gözetir.

7- Tüm çalışmalarında sürdürülebilirlik prensiplerini gözetir.

8- Bütün faaliyetlerinde ve her düzeyde saydamlığı ve hesap verebilirliği esas alır.

9- Değişime açıktır.

 

TARSADER MERKEZİ

Derneğin Merkezi olarak kullanılan tescilli bina Tarsus Tarihi evlerinin bulunduğu, Saint Paulus Kuyusu yakınında, Tarsus’un en eski Mahallelerinden Kızılmurat Mahallesinde; 3 nolu 117 yıl önce yaptırılmış cumbalı, varlıklı bir çiftçiye ait Osmanlı Konağıdır.

Tescilli dernek binasının dış restorasyonu uzunca bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yaptırılmış olup, iç restorasyonu ve çatısı devlet desteği almadan tarafımızdan yapılıp bitirilmiş, Tarsus Kenti’nin hizmetine sunulmuştur.

TARSADER ADI NEREDEN GELİYOR

Tarsader, Tarsus Kent Kimliğine, antik geçmişine, 8000 yıllık tarihi aydınlanıp belgelenen bir kent olmasına, 2000 yıl önce Üniversitesi ve Felsefe Okulları bulunmasına, dünya çapında Filozoflar yetiştirmesine, bünyesinden Hristiyanlık dini için çok önemli olan Saint Paulus’u çıkarmasına bakarak, kentin bu zengin geçmişine dikkat çekmek düşüncesiyle Tarsus’un Hititler dönemindeki ismi TARSA’yı alıp, derneğin de DER’ini alarak “ TARSUS’UN DERNEĞİ” anlamında Derneğin kısa adı “TARSADER” olarak belirlemiştir.

 

ŞABAN DAŞÇI PLASTİK SANAT EVİ

       Derneğimiz tüzüğü gereği; sanatı ve sanatçıyı korumak, sanat eserlerini desteklemek, tanıtmak, sergilemek, gençlere sanat eğitimi vermek, Sanat Atölyeleri ve Sanat Galerileri açmak görevimiz bulunduğundan; dernek binamız zemin katta Şaban DAŞÇI Plastik Sanat Atölyesi ve Galerisini kurmuş bulunmaktayız. Plastik Sanat Atölyemizin Hocası Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz ressam-eğitimci, emekli resim öğretmeni Şaban DAŞÇI Hocamızın nezaretinde; Pazartesi ve Salı günleri akademik olarak, özgür ve özgün resim çalışmaları sürdürülmektedir. Atölyemizin ressam ve kursiyerlerinin tamamı kadın sanatçılardan oluşmaktadır. Atölyemizde yapılan plastik sanat eğitimi tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışanlardan hiçbir ücret alınmamaktadır. Güzel Sanatlar akademilerine hazırlanan gençlerimize de yardımcı olunmaktadır.

 

TARSADER MÜZİK TOPLULUĞU

Sanatın bir diğer kolu olan müziğin insan ve toplum yaşamında ki büyük etkisinden hareketle; Tüzüğümüzün verdiği, müzik grubu oluşturma, koro kurmak, koro elemanı yetiştirmek, ses ve saz kursları açmak, yarışmalara katılmak, yarışmalar düzenlemek, festivaller düzenlemek veya festivallere katılmak görevini yerine getirmek için TARSADER MÜZİK TOPLULUĞU’nu kurduk.

TARSADER MÜZİK TOPLULUĞU’nun kurulmasında emekli müzik öğretmeni Başkan Yardımcımız SALİH YEDİCAN’ın büyük katkısı oldu. Müzik Topluluğumuz’un şefliğini Salih YEDİCAN Hocamız yapmaktadır. Müzik Topluluğumuz çalışmalarını sürdürmektedir.

TARSADER 2. Olağan Genel Kurulumuza Tarsus’u sahiplenen tüm dostlarımızı bekleriz.

Saygılarımla.

Osman HOMURLU

Emekli Cumhuriyet Savcısı

TARSADER Başkanı