FLAŞ HABER:
Ana Sayfa DERNEĞİMİZİN HABERLERİ, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 9 Ağustos 2021 599 Görüntüleme

TARSUS İnternet Gazetecileri Derneği 1.Olağan Genel Kurul DUYURU İLANI

TARSUS İNTERNET GAZETECİLERİ DERNEĞİ

(TARİGDER)

1.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURU İLANI

         Tarsus İnternet Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 09 Ağustos 2021 tarih ve 2021/8 sayılı karar gereğince 1. Olağan Genel Kurul Toplantımızı Gazi Mustafa KEMAL ATATÜRK BAŞKOMUTANLIK Meydan Muharebesinin 99. Yaşı Olan 26 Ağustos 2021 Perşembe günü 12.00 ile 15.00 saatleri arasında Şehit Kerim Mahallesi 3416 Sokak No: 39 adresindeki Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacaktır. Katılım çoğunluğu sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 02 Eylül 2021 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize gazete, internet gazetesi ve sosyal medya yayın yolu ile duyurulur. Gündem maddeleri aşağıda yazılıdır.

 

09.08.2021

Tarsus İnternet Gazetecileri Derneği

Geçici Yönetim Kurulu

 

 GÜNDEM

1-Açılış, Yoklama ve Divan Kurulu’nun Seçilmesi

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3-Divan Kurulu’na Olağan Genel Kurul Tutanaklarını İmzalamaları İçin İmza Yetkisinin Verilmesi Oylaması

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir-Gider Bütçe Raporu Okunması ile Müzakeresi ve İBRASI Oylaması

5-Yeni Dönem Tahmini Bütçe Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

6-Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi

7-Derneğimizin; Kuracağı veya Kurduğumuzu Kapatacağı (Gazetecilik Mesleği Federasyonları veya diğer Federasyonlar) Kurulacak olan veya Kurulmuş Gazetecilik Mesleği FEDERASYONLARI veya DİĞER FEDERASYONLARA üye olması, üyelikten ayrılması, temsilciler (delege-üye) verilmesi, federasyon açma ve kapatılması, üyelikten ayrılırken verilen temsilcilerin (delege-üye) geri çekilmesi, tüm federasyonlarla birlikte ortak çalışmalar yapılması durumlarında; SEÇİLEN YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERİLMESİNİN KARARA BAĞLANMASI oylaması. Kuracağımız, Kurulacak veya Kurulmuş tüm Federasyonlara üyelik sonrası derneğimiz adına istenen ÜYE veya ÜST KURUL DELEGESİ 3 ÜYENİN önerilerek isminin belirlenmesi oylaması ve yeni seçilen yönetim kurulu görev listesine resmi olarak ayrı bir görev bölümü açılıp 3 Federasyon Delegesinin dernek görev dağılımına eklenmesi.

8-Dilek ve Temenniler

9-Kapanış