FLAŞ HABER:
Ana Sayfa Eylemler, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 15 Mayıs 2021 278 Görüntüleme

Türkiye BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI HAKLARININ VERİLMESİNİ İSTİYOR – Asgari Ücret 2021’in Ağustos Ayında Yeniden Vergilendirilecek

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI HAKLARININ VERİLMESİNİ İSTİYOR 

Anayasamızın 73. maddesine göre, kamu giderlerini karşılamak üzere herkes mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.  Ama durum böyle midir?

Ülkenin toplam vergi gelirlerinin 4’te 3’ü, maaşlı çalışan emekçiden alınıyor, adeta emekçi sağılıyor.  Türkiye’de, fakire zengin, zengine fakir muamelesi yapan bir vergi sistemi var ve bu artık değişmek zorunda.

Çok kazanandan çok; az kazanandan az vergi alınması için TBMM’nin harekete geçmesi talebiyle bu kampanyayı başlattık. Bu ülkenin vergi yükünü çeken işçiler, emekçiler ve üretenler olarak ailelerimizle birlikte daha insani koşullarda yaşamak için taleplerimiz: 

1.  Asgari ücret vergiden muaf tutulmalıdır.

2.  Asgari ücrete kadarki gelirler vergiden muaf tutulmalı, yoksulluk sınırındaki gelirler en alt vergi diliminden vergilendirilmeli, en alt vergi dilimindeki vergi oranı %10’a indirilmelidir.

3.  Artan oranlı, kalıcı bir servet vergisi sistemi uygulanmalı, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalıdır.

4.  Temel tüketim harcamaları ve hizmet alımları üzerinden alınan dolaylı vergiler kaldırılmalıdır.

Türkiye’deki vergi adaletsizliğini daha detaylı açıklamak gerekirse:

Temel sorunlardan biri, her gün yaptığımız zorunlu alışverişlerden alınan dolaylı vergilerin, 2020’de bütçenin %62,9’unu oluşturması. Gelişmiş ülkelerde, alışverişten alınan vergi değil, kişilerin gelirlerine göre adaletli şekilde alınan vergilerin oranı daha fazladır. Türkiye’de ise alışverişlerden alınan verginin büyük pay oluşturması, zenginle fakir arasındaki uçurumu giderek artırıyor. 

Diğer yandan, temel tüketim alışverişinde ekmek, süt, pirinç alırken, ev kirası öderken, araca yakıt alırken, maaşlı çalışanların da, asgari ücretlinin de, şirket sahiplerinin de verdiği vergi aynı.

Ancak şirketler, bu gibi tüketim harcamalarını şirket masrafı olarak gider gösterip yıl sonunda ödeyeceği vergiden düşerken, maaşlı çalışanlar, emekçilerin böyle bir şansı yok ve aldığı vergi iadesi, verdiği vergiyi kesinlikle karşılamıyor. 

Adaletsizlik, vergi toplanırken başlıyor, vergiden pay alırken de artarak devam ediyor. 2020 yılında, şirketlerin ödediği kurumlar vergisinin sadece %76,3’ü tahsil edilebildi.

Ülkenin 2020 yılındaki toplam 158,8 milyarlık gelir vergisinin 85 milyar lirası ise, daha maaşını görmeden vergisini ödeyen işçi, emekçinin bordrosundan kesildi. 

Uygulamadaki artan oranlı vergi sistemi ile vergi toplanırken az kazanandan çok; çok kazanandan ise az vergi alınma esas alınıyor. Bu nedenle;

Asgari ücret alan bir işçi 2016 yılında Ekim ayından itibaren bir üst vergi diliminden vergilendirildi. 2017 yılında Eylül ayından itibaren bir üst vergi diliminden vergilendirildi 2021 yılında ise Ağustos ayı ile birlikte bir üst vergi diliminden vergilendirilecek.

Sesimizi çıkarmazsak, bu sorunlar böyle sürüp gidecek. Şimdi sen de destek ver, imza kampanyamıza katıl ve açıklamamızı  paylaşarak, bu adaletsizliğe karşı ses çıkar” diyerek açıklamada bulundular.