FLAŞ HABER:
Ana Sayfa Beyhan BALABAN 28 Ekim 2021 381 Görüntüleme

İLELEBET C U M H U R İ Y E T !

İLELEBET C U M H U R İ Y E T !

       “Beni görmek demek; mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, Benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız. Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat TÜRKİYE CUMHURİYETİ, İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR”. Gazi Mustafa KEMAL ATATÜRK

Türkiye CUMHURİYET’i Devletimizde Anayasayı ve Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa KEMAL ATATÜRK’ün Sözlerini İHLAL Etmeyen Siyasi Parti Yoktur! Hiçbir Siyasi Parti Anayasaya uygun politikalar izlemiyor, söylemde ve uygulamada bulunmuyor. Aşağıda sıraladığım anayasamızın değiştirilemez maddelerinin 1946 sonrasında; özüne, içeriğine, doğru uygulamasına, siyasi adım ve kararlarda, hükümetlerin nasıl zarar verip, 75 yılda gericiliğe ve şeriat düzenine hazırlığa destek verildiğini ince siyasi detaylarla, darbelerle sindirilen milletimizin acılarını anıp, akıl süzgecinizden geçirdiğinizde net olarak hatırlayabilirsiniz. Anayasanın değiştirilemez maddelerinin içeriğinin ihlal edildiğini ve sadece söylemde maddelere sadakatle bağlıymış gibi yapıldığını görebilirsiniz…

       ANAYASAMIZIN Değiştirilemez İlk 3 Maddesi ve 4. Maddede Değiştirilemez ve Değiştirilmesi Teklif Dahi Edilemez VURGUSU Vardır. Son iktidar, değiştirilmesini TEKLİF etmekle Anayasayı İHLAL Etmektedir! Muhalefetten bu sürece karşıt POLİTİKA ve PROPAGANDA ÜRETİLEMEMEKTEDİR! Zira “başörtüsü” adı altında meclisten geçirilen kararlarda muhalefet destek vermiş ve laikliğe en büyük ihaneti yapmıştır. Ardından cumhuriyete zıt olan nice yanlış kararlar meclisten geçirilmiştir. Muhalefet Partilerinin işledikleri politikaları inceler ve maddeler üzerinde düşününce uygulama ve içerik açısından karşılaştırırsanız; ilk 4 Maddeyi tüm siyasi partilerin ve 1946 sonrası tüm hükümetlerin İhlal ettiklerini net görebilirsiniz… Maddeleri yazıp, yapılanları sorgulayalım;

ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELERİ ve İşlevlerini Sorgulama

       1-Devletin Şekli Madde 1: Türkiye Devleti Bir CUMHURİYETTİR.

       Soruyorum; CUMHURİYET Yönetim şekline uygun çalışan 75 yıldır ve özellikle son 19 yıldır Cumhuriyetçi Hükümet var mıdır? YOKTUR!

       2- Cumhuriyetin Nitelikleri Madde 2: Türkiye Cumhuriyeti, Toplumun Huzuru, Milli Dayanışma ve Adalet Anlayışı İçinde, İnsan Haklarına Saygılı, ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE Bağlı, Başlangıçta Belirtilen Temel İlkelere Dayanan, DEMOKRATİK, LAİK ve SOSYAL Bir HUKUK Devletidir.

       Soruyorum Madde 2’deki tanıma uyan 1946 sonrası hükümet veya siyasi parti var mı? Tam anlamıyla uygulayan siyasi parti var mı? Muhalefet partileri dahi cemaatlere, tarikatlara göz kırpıp, ılımlı İslam siyasetine hoş görünüp kendi ilkelerini güçlendireceklerine gericiliğe pirim vermiş olmadılar mı? İhtilalle, DEVRİMLERLE kurulan CUMHURİYETE, muhalefet ihanet etmiş olmadı mı? Toplumun huzuru için çalışan siyasi uygulama ve hukuk işlevleri var mı? Milli dayanışma ve Adalet sağlanabiliyor mu? İnsan haklarına saygı ve insan haklarını koruyabilen siyaset, adalet, hukuk var mı? Türkiye’de yaşayan TÜM HALKLARIN bütünleşmesini sağlayan ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN ne olduğunu anlatan, öğreten, uygulatan bir hükümet oldu mu? Varsa yoksa IRKÇI MİLLİYETÇİLİK desteklendi! Ayrışmalar, ötekileştirmeler güçlendirildi. Anayasanın temel ilkelerine dayanan hükümet işlevlerini hiç gördünüz mü? Türkiye’de vatandaşlar demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olarak yaşayabiliyor mu? Hakkını yazılı olarak resmi dairelerde arayan, hukuka başvuran vatandaşlar dahi bu maddenin içeriğinden resmiyette faydalanabiliyor mu? HAYIR! HAYIR! HAYIR! Muhalefet partilerinin kendi parti içi uygulamalarında dahi adalet, hukuk, laik işlev, sosyal düzen, siyasi etik değerler ve ahlakı yok…

       3- Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti Madde 3: Türkiye Devleti, Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bir BÜTÜNDÜR. Dili; TÜRKÇE’dir. Bayrağı; Şekli Kanununda Belirtilen, Beyaz AY Yıldızlı AL Bayraktır. Milli Marşı; “İstiklal Marşı”’dır. Başkenti; ANKARA’dır.

       Soruyorum; madde 3’te yer alan bölünmez bütünlüğümüzü hangi siyasi parti AZINLIKLARA göz kırpıp, azınlıkları sahiplenip seçimlerde oy alabilmek için kullanıp, azınlıkların büyümelerine izin vermedi ki! Devletçilik ilkesini hangi siyasi parti bu şekilde ihlal etmedi ki? Cumhuriyet Devletiyle Türkiye’de yaşayan tüm insanlara ırk, dil, din, mezhep gözetmeksizin EŞİT TC VATANDAŞLIĞI veren KEMAL ATATÜRK’e hangi azınlık ve azınlıkları destekleyenler ihanet etmedi ki! Birliğimizi, dirliğimizi ayrıştırmalarla bozan, küresel düşünüyorum diyerek, daha kendi evinde, mahallesinde, yaşantısında özgür olamayan ve ilerici olduğunu iddia eden sosyal görünümlü, devletçiliğin ne olduğunu bilmeyen kaç milyon hayalperest bu devlete ihanet etmedi ki!

       Soruyorum; Türkçeye ne kadar önem veriyoruz ve koruyoruz? TRT’nin düzgün TÜRKÇE ile konuşan sunucularının olduğu yılları özlemiyor musunuz? …

       Soruyorum; Bayrağımızı, İstiklal Marşımızı siyasiler ve 1946 sonrası hükümetler sadece söylemde kullanıp, reklam aracı yapmadılar mı? Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza yakışır ve yaraşır işler yaptılar mı? Özüyle bütünleşen hiçbir yeni çalışmaları var mı? Sadece Milli Mücadelede yaşananları anlatarak, resmi bayramları kutlayıp son 19 yılda ise yeni yetişen neslin milli duygularını sadece şehit kanı üzerinden işleyip, milli mücadelenin ne olduğunu yeni nesilde yaşatmayı yavaş yavaş akıllardan silmediler mi? Resmi törenler dahi değiştirilmedi mi?

       4- Değiştirilemeyecek Hükümler Madde 4: Anayasanın 1. Maddesindeki Devletin Şeklinin Cumhuriyet Olduğu Hakkındaki Hüküm ile 2. Maddesindeki Cumhuriyetin Nitelikleri ve 3. Madde Hükümleri DEĞİŞTİRİLEMEZ ve Değiştirilmesi TEKLİF Dahi Edilemez.

       Soruyorum; Türkiye CUMHURİYET’i Devleti bünyesinde Anayasayı İHLAL etmeyen Siyasi Parti ve mecliste görev almış siyasiler var mı? (Anayasaya ve Cumhuriyet’in kazanımlarına zarar veren kararlara karşı çıkan siyasiler hariç) Sonuçta; 1946 sonrası, 1942’de 2. Dünya Savaşına girmemek için direnen İsmet İNÖNÜ aramızdan ayrılmadan ÇOK PARTİLİ REJİM ALDATMACASIYLA işe koyuldular. Devletin içini kemiren ABD ile İŞBİRLİĞİNDE OLAN Celal BAYAR ve devamı kurtların yüzünden, ülkemiz bir daha 1946 öncesi Cumhuriyet yönetim ve yaşam şekline dönememiş, yıldan yıla cemaatler çoğalmış, ırkçılık, mezhepçilik, ayrımcılık dış güçler eliyle artmıştır. Tarihimiz, özümüz, genlerimiz dahi değiştirilmiştir.

Bu nedenlerle; nasıl bu hale gelen yeni ve daha 100. Yaşını doldurmamış bir cumhuriyet ülkesi olduğumuzu, muhafazakâr kesimlerden seçimlerde oy alabilme uğruna nasıl anayasayı ve cumhuriyetin kazanımlarına ihanet ettiğinizi lütfen gözden geçiriniz. İlgili ve yetkililer kendilerini ve yaptıklarını gözden geçirsinler…

LAİK YAŞAYAN, ATATÜRK İLKE ve DEVRİMLERİNİ özüyle yaşatan vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Zira Cumhuriyet Devletimizin 6 İlkesine sadık olmayanların, 6 İlkesine uygun yaşamayanların, 6 İlkesinin yaşatılması için mücadele etmeyenlerin Cumhuriyet Bayramını kutlamaları kendi inandıkları fikirlere de ABESTİR! İHANETTİR! GERİCİLİKTİR! SAHTECİLİKTİR!

Atatürk İlke ve Devrimlerini, Cumhuriyeti ve Kazanımlarını Yaşatanların, Cumhuriyetçi ve LAİK Yaşayanların ve yazıya başladığımda Gazi Mustafa KEMAL ATATÜRK’ün yer verdiğim sözüne ve tüm sözlerine sadık kalan vatandaşlarımızın 98. Cumhuriyet Yaşları Kutlu Olsun.

Tek Bir LAİK Vatandaşımız Kalsa da; CUMHURİYET İLELEBET YAŞATILACAKTIR!

Fotoğraf: 28 EKİM 1923 (1.Türkiye Büyük Millet Meclisi Salonu)

Beyhan BALABAN

Cumhuriyet’in KALEMİ