FLAŞ HABER:

Türkiye Cumhuriyeti’nin BAĞIMSIZLIK SİGORTASI; LOZAN

Türkiye Cumhuriyeti’nin BAĞIMSIZLIK SİGORTASI; LOZAN

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 Temmuz 1923) ‘nın 98. YAŞI Kutlu Olsun

Türkiye CUMHURİYETİ’nin BAĞIMSIZLIĞI; İlelebet DAİM Olsun

  • Gazi Mustafa KEMAL ATATÜRK; 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan’ı şöyle ifade eder: “Lozan Barış Antlaşması, Ulusumuzun aleyhine yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Barış Antlaşması’yla tamamlandığı zannedilmiş, büyük bir suikastın ortadan kaldırıldığını gösteren bir belgedir.”.

         LOZAN’I İyi Anlayalım ve ANLATALIM

1- LOZAN Barış Antlaşması, Ulusumuzun Kurtuluş Savaşı’nın sağladığı, Milletimizin hayati haklarını ve emellerini gerçekleştirdiği bir eserdir. Lozan aynı zamanda, ORTADOĞU’nun en önemli bölgesinde, BARIŞ ve güvenliği kurmak ve devam ettirmekle DÜNYA BARIŞI’na da hizmet etmiştir. Türkiye Lozan’da MİSAK-I MİLLİ’yi gerçekleştirmiştir.

2- LOZAN Antlaşması’yla emperyalizme karşı kazanılan askeri zafer diplomatik ve siyasal zafere dönüştürülmüş, tüm sömürge halklarına örnek olan bu başarı Hindistan, Arabistan ve Kuzey Afrika’da bağımsızlık inançlarını kamçılamış, sömürgeciliğin sonunu getirmiştir.

3- LOZAN Barış Antlaşması, XX. Yüzyılda emperyalizme karşı Ulusal Kurtuluş Savaşını başlatıp başarıyla sonuçlandıran Türk Ulusunun, kendisine bağımsız yaşama hakkı tanımak istemeyen düşmanlarına savaştan sonra barış masasında da bu hakkını kabul ettirmesinin belgesidir.

4- LOZAN; Türklerin varlığını ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni tartışmasız kabul eden ULUSLARARASI bir belgedir.

5- LOZAN’ın En Önemli ONAYI; Ortadoğu’nun da bağımsızlığını SAĞLAMIŞTIR!

6- MONDROS ve SEVR Antlaşmaları ile Türkiye’nin toprakları ve bağımsızlığı elinden alınıp sömürge haline getirilmek, Anadolu’da dinsel ve etnik ayrıma olanak tanıyan çok hukuklu bir sistem yaratılmak istenmiştir. Bu şekilde yok edilmesi planlanan Türkiye varlığı, Lozan Antlaşması’yla her türlü kapitülasyon, imtiyaz ve özerklikten arınmış, siyasal ve ekonomik bağımsızlığa kavuşmuş tam bağımsız bir devlet olarak tüm dünyaya onaylattırılmıştır.

         LOZAN’I Anlayarak ve Sahiplenerek Geleceğimize Sahip Çıkmalıyız

Lozan’la bağımsızlığımızın onayı; Ortadoğu ülkeleri için de bir HAZİNEDİR. Fakat son yıllarda İslam ülkeleri, CEMAAT, TARİKAT, ÖRGÜT Cambazlığına yenik düşüp, menfaatler uğruna yanlış oluşum ve güçleri yarattıklarından, kendi sonlarını hazırlamaya meydan verdiler. Bu durum Türkiye’ye her alanda zarar verdi. Emperyalist güçler önce Türkiye’yi içten Feth etmenin gerektiği kanısına vardılar. 1950’de başımıza getirdikleri Ali Adnan Menderes ve 1983’te başımıza getirdikleri Turgut ÖZAL’ı; üçüncü Hükumet dönemlerine girmeden, Sovyetlerle Boğazlar ve Rusya Antlaşmaları ile Vatan Millet için çalışmalara imza atmaya başlayınca öldürdüler. Ve sonra düşündüler; onlara üçüncü dönemde bile kendilerini satmayacak, Ortadoğu, sonra isim değiştirerek Büyük Ortadoğu Projesine (BOP) destek verecek bir Türkiye Başbakanı lazımdı. Milletimizin asimile olmasında ancak DİNİ DUYGULAR kullanılabilirdi. Vatanı, Milleti asla düşünmeyen, kendi menfaatlerine çalışacak bir Başbakanı başımıza yine seçtirdiler. Bu yüzdendir RTE’nin üçüncü dönem seçim başarısı ve sonrası…

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri içinde yer ederek, Celal BAYAR’la başlayan Amerikan güdümlü siyasilerin ÇOK PARTİLİ Rejim aldatmacasıyla 1946’dan bu yana yürüttükleri devlete ihanetle LOZAN’ı kutlamak bir süre yasaklanmıştı. Gazi Mustafa KEMAL ATATÜRK; LOZAN’ın “MİLLİ BAYRAM” olmasını istemişti. 1923 ile 1950 yılları arasında Lozan Günü 27 yıl kutlandı. 1950 ile 1960 yılları arasında Amerikan güdümlü Demokrat Parti İktidarında Lozan’ı kutlamak yasaklandı. Lozan milletimize hep unutturulmak istendi. Çünkü Lozan tüm düşman devletlere karşı bütün olup, hepsine boyun büktüren kararların alındığı büyük bir antlaşmadır. Bu yüzden Amerikan güdümlü başımıza seçtirilen tek iktidarlı muhafazakar siyasi kesimler Lozan’ı kutlatmak istemezler…

         Güdümlü hükümetler asla Vatan-Millet nedir, takmazlar! Ama vatan-millet duygu sömürüsünü yoksullaştırdıkları halk üzerinde çok iyi kullanırlar. Bu oyun sayesinde son 50 yıldır Ortadoğu yeniden KANLAR içindedir! Kerbela aslında yüzyıllardır isim değiştirerek devam etmektedir!

Türkiye son yıllarda yaratılan siyasi zorbalıktan kötü bir dönemden geçiyor. Her alanda tüm kurumlarımız ve hatta geleceğimiz olan çocuklarımız, doğmamış bebeklerimiz bile gasp edilmiş durumdadır. Milletimizin sağduyulu olup, İslamcı yönetim şekline karşı Cumhuriyetçi yaşatması ve yaşatması, mevcut hükümeti başımızdan atması için Devletçi anlayışla, MİLLİ ŞUURUNU devam ettirecek kararlara imza atması gerekir. Ancak birlik beraberlik sağlayarak ve bağımsızlığımıza önem verip, koruyarak karanlıktan ve dışa bağımlı gerici yönetimden kurtuluruz. Dilerim; 2023’te Cumhuriyetimizin 100. Yaşını tüm bu olumsuzlukları atlatmış olarak ve Tam Bağımsız bir TÜRKİYE olarak kutlarız…

         Türkiye’de yaşayan tüm HALKLARIN ve Tüm Ortadoğu Ülkelerinin LOZAN’ın kıymetini bilmesi gerekir. Özellikle Emperyalist güçlerin Maden zenginlikleri ve DİN üzerinden İSLAM’a karşı açtığı savaşlarla, İSLAM Dinini de kullanarak; Müslümanları katlettikleri gerçeğini Müslüman ülkeler anlamalı, bölge halkları anlamalı, bilinçlenmeli ve LOZAN’a kendi bağımsızlıkları için de sahip çıkmalıdırlar.

         Başta Gazi Mustafa KEMAL ve dönemin Dışişleri Bakanı İsmet İNÖNÜ’ye LOZAN’la Bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz için teşekkür eder, her iki DEHA ve SAYGIN Devlet Adamına Sonsuz Saygılarımızı Sunarız. Tüm Dünya Liderleri Sizin Büyüklüğünüzü Sözler, Dizeler Yazarak, İmzalayarak Kabul Etmiştir. Milletimiz sizin sayenizde BAĞIMSIZDIR!

        Dünyada milletine meydan okumakta, küfür etmekte, azarlamakta eşi benzeri olmayan, herkesin eleştirdiği bir DİKTANIN, CUNTANIN tanımıyla; İKİ AYYAŞ sayesinde; bağımsız bir devlet, özgür bir millet olduk…

         Yaşasın CUMHURİYET!

         Yaşasın; DEVRİMLERİN, İHTİLALLERİN Büyük Devlet Adamı Gazi Mustafa KEMAL ile Silah ve Yol Arkadaşlarına…

         Saygı ve Minnetle MİLLİ MÜCADELENİN Tüm Fertlerini ANIYORUM…

         LOZAN’I ANTLAŞMASINI MADDELERİYLE OKUYALIM

         LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 Temmuz 1923)

1. Mustafa Kemal görüşme için İzmir’i teklif etmiştir.

2. Uluslararası antlaşmalara göre barış antlaşmaları tarafsız bir ülkede yapılması gerektiğinden bu isteğini İtilaf Devletleri kabul etmemiş ve Lozan görüşme yeri olarak kararlaştırılmıştır.

3. Görüşmelere TBMM, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve Japonya katılmıştır.

4. Türk Devleti’ni temsilen Lozan’a İsmet Paşa gitmiştir.

5. Boğazlarla ilgili görüşmelere SSCB ve Bulgaristan da dâhil olmuş, ABD ise gözlemci olarak katılmıştır.

6. Görüşmeler 20 Kasım 1922’de başlamıştır.

7. TBMM, iki konuda kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir, Kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu.

 

         4 Şubat 1923’te görüşmeler kesilmiştir. Buna neden olan anlaşmazlıklar şunlardır:

1. Boğazlar Sorunu

2. Kapitülasyonlar (en çok tartışılan konudur)

3. Musul-Kerkük

4. Osmanlı Devleti’nin Borçları

Hayim Naum Efendi’nin arabuluculuk faaliyetlerinden dolayı karşılıklı verilen tavizler sonucu 23 Nisan 1923’te görüşmeler tekrar başlamıştır.

 

         24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır.

         Lozan Barış Antlaşması’nın Maddeleri

1. Suriye Sınırı; 20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara Antlaşması ile belirlendiği şekilde kabul edilmiştir.

2. Irak Sınırı; Irak sınırının ileride İngiltere ve TBMM arasında yapılacak bir görüşme ile belirlenmesine karar verilmiştir.

3. Yunanistan Sınırı; Mudanya Antlaşması’nda olduğu gibi kabul edilmiş, ancak savaş tazminatı olarak Yunanistan Karaağaç’ı Türkiye’ye bırakmıştır.

4. Sovyet Sınırı; Gümrü, Moskova ve Kars Antlaşması ile belirlendiği gibi kalmıştır.

5. Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulmasından vazgeçilmiştir.

6. Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılmıştır.

7. Adalardan; Bozcaada ve Gökçeada Türk Devleti’ne, Oniki Adalar İtalyanlar’a, diğer Adalar ise Yunanistan’a bırakılmıştır.

8. Türk Devleti’nin sınırları içindeki Yabancı Okullar Türk kanunlarına uyacaklar, okulların öğrenimini Türk Devleti düzenleyecektir.

9. Fener Rum Patrikhanesi’nin yabancı kiliselerle ilişki kurmaması şartı ile Türkiye’de kalması kabul edilmiştir.

10. Azınlıklara verilen ayrıcalıklar kaldırılmış, tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilmiştir.

11. İstanbul’daki Rumlar hariç diğer yerlerdeki Rumlar’ın Yunanistan’a gönderilmesine, Batı Trakya hariç diğer yerlerdeki Türkler’in de Türkiye’ye gönderilmesine karar verilmiştir.

 

         Boğazlar Sorunu ise şu şekilde halledilmiştir:

1. Boğazların idaresi başkanlığını Türkler’in yapacağı bir komisyona bırakılmıştır.

2. Boğazların iki tarafında da 20 km’lik alanın askerden arındırılması kararlaştırılmış, buna rağmen olağanüstü bir durum olduğunda Türk tarafının boğazlara asker sokabilmesine izin verilmiştir.

3. Ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecek, savaş gemilerine ise tonaj sınırlaması getirilecektir.

4. İşgal güçleri İstanbul’u bir buçuk ay içinde boşaltacaklardır.

 

         Borçlar şu şekilde halledilmiştir:

1. Duyûn-u Umûmiye İdaresi kaldırılmıştır.

2. Osmanlı Devleti’nden ayrılan devletlere Osmanlı borçlarından hisse verilmiştir.

3. Osmanlı borçlarının büyük bir bölümünü TBMM ödemeyi kabul etmiştir.

4. Borçların Türk Lirası ve taksitler halinde ödenmesi karara bağlanmıştır.

 

         Lozan Barış Antlaşması’nın Önemi

1. Yeni Türk Devleti ve Misâk-ı Millî, düşmanlarımız tarafından resmen kabul edilmiştir.

2. Askerî zaferler siyasi zaferle sonuçlanmıştır.

3. Türkiye savaş tazminatı ödememiştir.

4. Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılmıştır.

5. Ülke sınırları Irak Sınırı HARİÇ belli olmuştur.

6. Türkiye açısından I.Dünya Savaşı sona ermiştir.

7. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması ile dış güçlerin içişlerimize karışması önlenmiştir.

8. Millî Mücadele hareketi, bağımsızlık için uğraşan diğer milletlere de bir örnek olmuştur.

9. Antlaşma, I. TBMM tarafından imzalanmış, II. TBMM tarafından onaylanmıştır.

 

         Lozan Antlaşması’ndan Kalan Problemler:

1. Boğazlar Komisyonu milli egemenliğimizi kısıtlayan bir unsur olmuştur.

2. Boğazlar Komisyonu Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile kaldırılmıştır.

3. Musul alınamamış ve Irak Sınırı kesinlik kazanmamıştır.

4. Musul, Ankara Antlaşması ile Irak’a bırakılmıştır. (5 Haziran 1926)

5. Ege Adaları ve Batı Trakya sorunu halledilmiş, fakat daha sonraki yıllarda yine sorun haline dönüşmüştür. 

Cumhuriyetle yaşıt, 98. Lozan Barış Antlaşmasını bizlere kazandıran, 98 yıldır bizleri bağımsız yaşatan Gazi Mustafa KEMAL ATATÜRK ve Başta Lozan’ın Fatihi İsmet İNÖNÜ ile Silah Arkadaşlarına minnettar olduğumuzu belirterek tüm Milli Mücadele Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz. Ruhları ŞAD Olsun.

 

Beyhan BALABAN

Cumhuriyet’in KALEMİ