FLAŞ HABER:
Ana Sayfa EĞİTİM-TİYATRO-EDEBİYAT-ŞİİR-MÜZİK 23 Nisan 2021 254 Görüntüleme

Eğitim-Sen’den Güvenlik Soruşturması Şartına Tepki

 

Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptal edilen, kamuya ilk kez atanacaklara yönelik güvenlik soruşturması ve arşiv kaydı araştırması öngören kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan ve kararı ‘fişleme’ olarak nitelendiren Eğitim-Sen, “Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen, aynı düzenlemenin tekrar yasalaştırılması tek adam rejiminin hukuk tanımaz yüzünü bir kez daha göstermiştir. Örneklerini sadece baskıcı-otoriter rejimlerde gördüğümüz, hiçbir objektif kritere ya da yargı kararına dayanmayan, tamamen keyfi, haksız ve hukuksuz resmi bir ‘fişleme’ uygulaması yasalaştırılmıştır. Siyasi iktidar gibi düşünmeyen bütün vatandaşların fişlenmesi, anayasada tarif edilen çalışma hakkının iktidarın onayına bağlı hale getirilmesi anlamına gelmektedir” ifadelerine yer verdi.

676 sayılı OHAL KHK’si ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde düzenlenen devlet memurluğuna alınacaklarda aranan şartlara ‘güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak’ şartı eklendi. Böylece daha önce sadece kamu kurumlarının gizlilik dereceli birimlerinde uygulanan ‘güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak’ şartı kamuya alınacak bütün personeli kapsar hale getirildi.

Güvenlik soruşturması gibi uygulamalar gizlilik gerektiren ya da hassas sayılan sınırlı ölçüde görevlerde kullanılabilecek istisnai bir durum iken, kanun teklifi ile OHAL döneminde olduğu gibi muğlak ifadelerle kapsam içine sokulacak kamu alımlarında genel bir uygulama haline getirildiğini iddia eden Eğitim-Sen, konu ile ilgili tepki gösterdi.

“KABUL EDİLEMEZ”
Yeni düzenleme ile kişilerin çalışma hakkına, kamu görevine girme hakkına, kendi kişiliğini, sosyal varlığını, onurunu koruma hakkına ciddi engelleme getirildiğini iddia eden Eğitim-Sen, konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Kamuya ilk kez yapılacak atamalarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının getirilmesi siyasal, etnik ve mezhepsel fişlemeleri resmi devlet politikası haline getireceğinden muhalif olsun ya da olmasın tüm vatandaşların temel hak ve özgürlüklerine yönelik açık bir saldırı ve tehdit anlamına gelmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamu istihdamında benimsenen güvencesiz/sözleşmeli istihdam uygulamalarının yaygınlaşması, ‘güvenlik soruşturması’ adı altında yapılan elemeler, mülakat sınavlarında siyaseten muhalif görülen, iktidarın istediği şekilde yaşamayan ve düşünmeyenlere yönelik olarak benimsenen ayrımcı tutumların sürdürülmesi, öğretmen alımları başta olmak üzere, kamu istihdamında ciddi sorunların yaşanmasını beraberinde getirecektir. Siyasi iktidarın anayasaya ve yüksek yargı kararlarına rağmen bildiğini okumaya devam etmesi, tek adam rejimiyle birlikte hukuk, adalet ve demokrasi kavramlarının askıya alındığının açık göstergesidir. Yasanın asıl amacı AKP iktidarının öncelikli hedefleri arasında yer alan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında daha da belirgin hale gelen ‘hükümet memurluğu’ uygulamasını pekiştirmektir. OHAL döneminde iktidarın amaç ve hedeflerini hayata geçirebilmesi için kolaylaştırıcı bir işlev gören, hukuk dışı işlemlere kılıf olarak kullanılan ‘iltisak veya irtibatlı olmak’ kavramı üzerinden fişleme uygulamalarının kalıcılaştırılması kabul edilemez.” (BSHA-Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

BSHA