FLAŞ HABER:

Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı Mersin İl Kültüğr Müdürü Emre DURU’yu Ziyaret Etti

TARSUS KÜLTÜR GİRİŞİMİ İNSİYATİFİ

ÇUKUROVA ÇAĞDAŞ SANAT KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI HEYETİ

MERSİN KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRÜ EMRE DURU’YU ZİYARET ETTİ.

Resmen kuruluşunu tamamlayarak çalışmalara başlayan, Geçici Yönetim Kurulu toplantısında iş bölümü yapan ve Geçici Başkanlığa İş Adamı Hasan ŞEMSİ’yi seçen Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı Heyeti; Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre DURU’yu makamında ziyaret etti.

Vakıf Heyetinde, Vakıf Geçici Yönetim Kurulu üyelerimiz eski Kültür Bakanlığı Müsteşar Vekili ve Danıştay Emekli üyesi Abdullah DÖRTLEMEZ, Emekli Cumhuriyet Savcısı ve TARSADER Başkanı Osman HOMURLU, emekli İş Bankası Müdürü Semih YÜKSEL, Tarsus Ressamlar Derneği Kurucu Başkanı Hülya ATAKAN, Vakıf Genel Sekreteri İş Kadını Aydan DİRİK, Vakıf ve Kültür Girişimi öncülerinden Vakıf Genel Koordinatörü ve Danışmanı, Geçici Yönetim Kurulu kurucu üyesi ressam Ekrem KAHRAMAN’ın yardımcısı, koordinatörü ve sanat danışmanı Sırma ZAİMOĞLU bulundu.

Kültür ve Turizm İl Müdürümüz Emre DURU, Tarsus Kültür Girişimi İnsiyatifi ve Çukurova Çağdaş Sanat Kültür Ve Eğitim Vakfı Heyetince, Kültür Girişimi ve Vakıf kuruluş aşamaları, çalışma ve etkinlikleri hakkında bilgilendirildi. Kendisine içinde vakıf çalışmalarının olduğu ve vakfın amacının yazıldığı; “Uluslararası Çukurova Çağdaş Sanatlar Müzesi” projesinin anlatıldığı, Dünya’da bulunan Çağdaş Sanat Müzeleri ile ilgili bilgiler ve vakfın etkinliklerini içeren bir kitapçık takdim edildi.

Kültür ve Turizm Müdürümüz Emre DURU’da ziyaretten çok memnun olduğunu, Tarsus Kültür Girişimi İnsiyatifi ve Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı’ndan haberdar ve bilgi sahibi olduğunu, yetki ve görevleri dâhilinde her türlü desteği vereceklerini beyan etti. Heyet, Kültür Müdürümüze, Tarsus’ta Kültür Merkezi’nin açılması için acil olarak çalışılması, Tarsus’ta etkinlik yapacak, konser verilecek salon bulunmaması sebebiyle Gözlükule Arkeoloji Merkezi Sergi ve Konferans Salonlarının Tarsus’taki sivil toplum örgütlerine istekleri halinde tahsis edilmesi istedi. İstek üzerine; ilgilenileceği beyanında bulunuldu.

Ayrıca, Tarsus Müzesi açılışı için teşekkür edilerek, yanında bulunan Antik Cadde projesinin de uygulanması dile getirildi. Kültür ve Turizm İl Müdürümüz Emre DURU’da, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY’un Müze açılışında Antik Yolu gezdiğini, projenin gerçekleştirilmesi için çalışıldığını, hazır olan ve tasdik edilen Antik Yol Projesi’nin uygulanacağını bildirdi.

Mersin Uray Caddesi üzerinde bulunan eski Muhakemat Müdürlüğü’nün tarihi binası restore edilerek, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün bu binaya taşındığını söyleyerek, binanın zemin katında bulunan tarihi taş kemerli salonun düzenlendiğini, burada yeni bir Sergi Salonu, küçük bir Konferans Salonu, Fuaye, Kafe açılacağını bildirdi. Sergi Salonu, Konferans Salonu, Fuaye ve Kafe olacak yerler Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı Heyeti ile birlikte gezildi.

Heyet; İl binası restorasyonunun, açılacak Sergi Salonu, Konferans Salonu ve Kafe’nin Mersin İli için önemli bir kazanç olduğu belirtilerek, İl Müdürlüğüne teşekkürlerini iletip ziyareti sonlandırdı.

 

Osman HOMURLU

Emekli Cumhuriyet Savcısı

TARSADER Başkanı

TARİGDER Koordinatörü