FLAŞ HABER:

TARSUS’TA Kadının Sözü Dayanışma Derneği (KASÖDER) Kuruldu

TARSUS’TA Kadının Sözü Dayanışma Derneği Kuruldu

Tarsus’ta bu yıl bir kadın gönüllü platformu daha dernek çatısı altında buluştu. Kısa adı KASÖDER olan “Kadının Sözü Dayanışma Derneği’ni Tarsus’un sevilen gönül birliği etmiş, çeşitli alanlarda mücadele vermiş emekçi kadınlarından Fadime ÇALGAN,  Selma BAŞ DÖNERGÜNEŞ, Elif KIZIL, Tümay ŞEKER, Dilek AKSAN, İlbilge Hatice BOYMUL ve Fadime KARA kurdular.

2022’nin EKİM ayında 1. Olağan Genel Kurullarını gerçekleştirecek olan KASÖDER’in görevlendirmesinde, Yönetim Kurulu Başkanlığında Fadime ÇALGAN, Başkan Yardımcılığında Selma BAŞ DÖNERGÜNEŞ ve beş Asil Yöneticiliğinde Elif KIZIL, Tümay ŞEKER, Dilek AKSAN, İlbilge Hatice BOYMUL ile Fadime KARA bulunuyor.

Henüz 1. Olağan Genel Kurullarını yapmadan, derneği genel kurula hazırlama aşamasındayken eylemlere başlayan KASÖDER Kurucu Ekibi Tarsus’ta ses getirdi. Haberimizin fotoğrafında gördüğünüz gibi kadın hak ve özgürlüklerini yüksek sesle dile getirmeye başlamışlar.

KASÖDER’in amacı, hayatın her alanında kadın politikaları üretmek, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve çoğullaştırmak. Kadının haklarının fiilen gerçekleşmesi, geliştirilmesi, araştırılması ve değerlendirilmesini sağlamak. Kadınların hak ihlallerinden korunması ve önlenmesi, ayrımcılığın tespiti ve önlenmesi, ihlal ve ayrımcılık gerçekleştiğinde ve gerekli diğer hallerde destek ve dayanışmada bulunmak için her türlü faaliyeti gerçekleştirmek.

Kuruluş amaçlarında, KASÖDER çatısı altında kadınların çoğalarak, kadına yönelik her türlü şiddet, kadının yasal statüsü ve gerekli diğer hallerde adalete erişimini kolaylaştırmak, adaletin tesisi için taraf olmak, kadınlara destek ve dayanışma hizmeti vermek için birleşmeyi hedefliyorlar.

KASÖDER, kadın haklarında cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı savunuculuk yapmak, ulusal ve uluslararası karar mekanizmalarını etkilemek, denetlemek, raporlatmak, lobicilik yapmak ve konu ile ilgili diğer her türlü faaliyetleri yapıp sürdürmeyi planlıyor.

KASÖDER ayrıca, ulusal ve uluslararası mevzuat ve sözleşmelerin tespiti ve geliştirilmesi, uygulanması, karşılaştırılması, izlemesi, incelemesi ve değerlendirmesini yapmak için çalışma programları hazırlayacak.

KASÖDER, kadına yönelik hak ihlallerinin önlenmesi için kadın bilincini yükseltme çalışmaları yaparak “ŞİDDETSİZ İLETİŞİM” biçimini benimseyen ve kadınlara benimseten çalışmaları hayata geçirmeye hazırlanıyor. Dernek olarak, ırkçı, cinsiyetçi, türcü, ayrımcı, fobik ifadelerin dahi kullanılmasına dernek çatısı altında da izin verilmeyecek. Dernek, tüm üyelerinin söz söylemesi ve söz haklarının olduğu üzerine örgütleşecek. Dernek üyeleri arasında emek-bilgi ve herhangi bir hiyerarşi oluşmaması için çaba gösterilecek. Dernek Toplantılarında, “TOPLULUK SÖZLEŞMESİ” oluşturularak derneğin amacı ve işlevleriyle ilgili çalışmalarda yukarıdaki ayrımcılığa neden olacak ifadelere yer verilmeden konular irdelenecek ve mücadele edilecek

KASÖDER, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesinde CEDAW dâhil uluslararası sözleşmelerin doğrudan uygulanmasını sağlamada, kadın hakları ve sorunlarını ilgilendiren konularda açılmış veya açılacak davalara katılmak ve gerekli gördüğü olaylarda dava açmak için ayrıca çalışacak.

KASÖDER, kadınları koruyucu hukuk konusunda etkin bir mekanizmayı hayata geçirmeyi de çalışmalarının içinde planlıyor.

KASÖDER, şiddete uğrayan kadınların ulaşabileceği acil dayanışma hattı ve ekibi oluşturarak niteliği ve işleyişi kadın bakış açısıyla uyumlu, ihtiyacı karşılanacak kadar ve ulaşılabilir geçici KADIN BARINMA EVLERİ açılmasını sağlamak için mücadele edecek. Hayatında sorun yaşayan kadınların veya sorun yaşama ihtimali olan kadınların her zaman ulaşabileceği iletişim ortamları oluşmasında ve sürdürülebilir hizmet vermesinde özellikle etkin olacak.

KASÖDER yargı, sağlık, adalet, kolluk kuvvetleri, eğitim, yasama, yürütmenin tüm birimleri ve benzeri mekanizmalardaki kadın hakları konusundaki çalışmalarla ilgili, kadınları bilgilendirmek üzere eğitim programları düzenleyecek. Politikalar üretecek.

Tarsus için yukarıdaki derneğin amacı konuları ve yapacağı işlevlerde gerçekten ileri seviyede bir kadın refahı yaratma çalışmalarının düşünceleri yatıyor. Dernek Tüzüklerinde olduğu gibi KADININ SÖZÜ DAYANIŞMA DERNEĞİ (KASÖDER)’nin amaçları ve yapacakları doğrultusunda çıktıkları yolda başarılar dileriz.

Bana göre, kadınlar önce kendilerinin hakları için çalışmayı, birlik olarak mücadele etmeyi başaramadıkça kendi kadın hak ve özgürlüklerini elde edemezler. Örneğin siyasette, KAPILARI KADINLAR ÇALAR, SEÇİLECEK (Milletvekilliği-Meclis Üyelikleri-Belediye Başkan Adaylığı) SIRADAKİ LİSTELERE ERKEKLER YERLEŞİR. Son yıllarda yaşanan kadın hakları ve özgürlükleri ihlalleri ve kadına şiddet olaylarından sonra da eğer kadın platformları hukukta haklarını aramayı sürdüreceklerse önce her konuda birlik olup güçlenmeliler. Sonra seçilecek sırada kadın sayısını çoğaltmak için yine birlik ve bütünlükle mücadele vermeliler diyerek, tekrar KASÖDER Kurucu Kadınlarımıza başarılarının devamını diler, üyeliklerde çoğalarak 2022 EKİM ayında 1. Olağan Genel Kurullarıyla işlevlerini hayata geçirmelerini temenni ederiz.

Beyhan BALABAN

Cumhuriyet’in KALEMİ

Tarsus İnternet Gazetecileri Derneği (TARİGDER) Başkanı