FLAŞ HABER:
Ana Sayfa ETKİNLİKLER, GÜNDEM, TARİH-FELSEFE-KÜLTÜR-SANAT-TURİZM, YEREL GÜNDEM 14 Aralık 2021 173 Görüntüleme

Prof. Dr. Cavit Orhan TÜTENGİL 3. SOSYOLOJİ Araştırmalarında “GÖÇ SOSYOLOJİSİ” Sempozyumu Yapıldı

PROF. DR. CAVİT ORHAN TÜTENGİL 3. SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU YAPILDI

ARATOS DERGİSİNİN “GÖÇ SOSYOLOJİSİ” SEMPOZYUMU YAPILDI

Tarsus’ta “Göç Sosyolojisi” Sempozyumu yapıldı. Cumhuriyet döneminin ilk sosyologlarından Tarsuslu bilim insanı ve aydın Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil adına ve anısına gerçekleştirilecek olan 3. Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu’nun “Göç Sosyolojisi” başlığıyla gerçekleşti.

Tarsus’ta 2004 yılından bu yana yayın yapan ve adını antik çağda yaşamış şair, matematikçi ve gökbilimci Aratos’tan alan Aratos dergisinin başlattığı ve şu ana kadar iki kez gerçekleştirilen sempozyumun 3.’sünde akademisyenler ve araştırmacılar göç konusundaki bildirilerini sundu.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Aratos dergisi yayın yönetmeni ve gazeteci-yazar Uğur Pişmanlık, Türkiye’nin işsizlik, açlık, yoksulluk, yolsuzluk, eşitsizlik gibi temel sorunları olduğunu belirterek, “Ülkemizin bir başka temel sorunu da göç olgusudur. İktidar, Türkiye’ye gelen sığınmacı ve göçmenler üzerinden siyaset yaparken, öte yandan da toplumda yabancı düşmanlığı üzerinden ırkçılık yapılmasına zemin oluşturuluyor. Gelen göçmenlerin eğitimden sağlık alanına kadar, iş ve aş sorunu bulunmaktadır. Bir başka sorun ise uyum sorunudur. Bu yılki sempozyumu göç başlığında belirleyerek konuyu çeşitli açılardan irdelemeyi amaçlamıştık. Sempozyumda sunulan bildirilerle bunu gerçekleştirmiş olduk. Bildiri sunan araştırmacı ve akademisyenler ile katılımcılara teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Kaya Tütengil, babası Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil’in 42 yıl önce silahlı bir saldırıcı sonu öldürüldüğünü belirterek, “Failleri ve azmettiricileri belli olan katillerin bulunması, yargılanması ve cezalandırılması için hiçbir şey yapılmadı. Babam bu ülkenin aydınlarından biri olarak bilime inanmış, toplum yararını düşünen son derece insancıl biriydi. Şimdi onun doğum büyüdüğü bu kentte adına bir sempozyum yapılıyor olmasından son derece memnunuz ve Aratos dergisi ailesine ve kurucusu Uğur Pişmanlık beye teşekkür ederiz” dedi.

İki oturumda yapılan sempozyumda, çeşitli alanlardan akademisyenler ve araştırmacılar göç konusunda bildirilerini sundu. Bildiri sunanlar ve başlıkları şöyle, “Cavit Orhan Tütengil Sosyolojisi ile ‘Az Gelişmişlik’ Olgusunu Tartışmak: İngiltere ve Türkiye Karşılaştırması”, Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Arslan (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji/Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Göç Araştırmaları), “Evlilik Göçü ve Toplumsal Katılım: Türkiye Kökenli Evlilik Göçmenleri’nin Habitusanalizi”, Serçin Şahin (M.A- Doktora Öğrencisi ve Öğretim Görevlisi Leibniz Üniversitesi Hannover Sosyoloji Enstitüsü Felsefe Fakültesi), “Hollanda’dan Karaman’a: Tersine Göç, Kesin Dönüş ve Sosyal Uyum/Tersine Göç, Kültür- Kimlik İlişkisi”, Tuğba Kırpınar (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Mezunu), “Göç ve Kimlik Tartışmalarını Türkiye’de Sinema Üzerinden Haritalamak”, Doç. Dr. Aydın Çam ve Doç. Dr. İlke Şanlıer Yüksel (Doçent Doktor, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü), “Edebiyatta Göç ve Göçmenlik”, Tahir Şilkan (Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi), “Göç Karikatürleri Üzerinden Sosyolojik Bir İnceleme”, Eylem Saldırın (Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü Mezunu), “Türkiye’de Göç Olgusu ve Medyanın Bakış Açısı” Uzlaştırmacı-Arabulucu Av. Semra Özkürkçüler (Eskişehir Üniversitei Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü Mezunu).

Uğur Pişmanlık

Aratos Felsefe Dergisi

Yayın Yönetmeni

İletişim:

Uğur Pişmanlık

Tel: 0 533 723 47 89

aratosdergisi@gmail.com

ugurpismanlik@gmail.com

Adres:

Aratos Kültür Sanatevi

Gözlükule Mah. Abdi İpekçi Cad.

No: 86 Tarsus