FLAŞ HABER:
Ana Sayfa Filiz ATAİZİ 23 Nisan 2021 481 Görüntüleme

Ahlak ,Etik ve Deontoloji Nedir?

Merhaba

Tarsus İnternet Gazetemiz TARİGDER hayırlı uğurlu olsun.
Benim de düşüncelerimi paylaşabileceğim bir köşe ayırdıkları için Tarsus İnternet Gazetesi Kurucularına teşekkür ediyorum …
İlk yazımda söz edeceğim konu;
Ahlak , Etik ve Deontoloji Nedir ?
AHLAK;
Belli bir toplum içinde yaşayan insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek için konulmuş mutlak olarak iyi olduğu düşünülen ilkeler , değerler ve davranışlar bütünüdür.
İyilik veya kötülüğün davranışlarımızda yaşam bulmasına ahlak denir .
Bunun bilimine /felsefesine ise ETİK denir.
ETİK;
Doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı ,iyi ile kötüyü ,adil ile adil olmayanı ayırt etmek ve doğru , haklı ,iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır…
İnsan davranışlarının temelinde bulunan prensipleri inceleyen ve iyi ,kötü , doğru , yanlış gibi kavramları tartışan felsefenin bir koludur.
Etik daha çok ahlak üzerine konuşur ,sorgular , tartışır , düşünür , yargılar.
DEONTOLOJİ;
Deontos; Ödev
Logos; Bilim
Kelimelerinden oluşan Deontoloji kelimesi ödev bilimi anlamına geliyorsa da biz buna Görev Ahlakı anlamını da yüklüyoruz.
Kişi , doğru ve yanlışın ölçüleri olarak kabul edilen bu kurallara uymakla yükümlüdür.
Yani, kişinin eyleminin doğruluğunu; sonuçlarının iyi yada kötü olması değil, mevcut kurallara uymuş olması belirler…
Bu kavramlardan niçin ilk yazımda bahsetme gereği hissettim ?
Ahlak, doğduğumuz andan itibaren yaşadığımız aile ve çevremizden edindiğimiz davranışlar, iyi veya kötü birey olmamızın sebebi.
Etik ve Deontoloji ise birey olduğumuzda toplum kurallarına uyum sebebimiz olduğu için…
Filiz ATAİZİ